Alan İzleme Raporları Kamuoyu ile Paylaşıldı

02 July 2020

İLKE Vakfı Alan İzleme Raporları ile İslâm iktisadı, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanlarında güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürüyor.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı kurulduğu günden bu yana toplumu tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak iş üretme ve problemlerin çözümüne yaptığı çalışmalara Alan İzleme Raporları ile bir yenisini daha ekledi.

Alan İzleme Raporları ile ekonomi, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanlarında kritik veriler derlenerek bugün ve gelecek için stratejik öneme sahip alanlarda sistematik bilgi ve veriye dayalı raporlamalar yapılıyor. Bir yandan geçmişin muhasebesi yapılırken diğer yandan da gelecek için tasavvur ve yöntem oluşturuluyor.

Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürütücülüğünde hazırlanan Alan İzleme Raporlarında eğitim alanında Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, hukuk alanında Dr. Necip Taha Gür, sivil toplum alanında H. Merve Bircan ve İktisat alanında Dr. Taha Eğri ve Ahsen Shafik katkı sunuyor. Projenin İslam İktisadı 2019 ve Eğitim 2019 Raporları alanının ilgilileri ile buluşan ilk raporlar oldu.


Türkiye’de İslam İktisadı Kurumları Giderek Yaygınlaşıyor

Alan İzleme Raporu projesinin ilk eseri olan Türkiye’de İslam İktisadı 2019 Raporu, ekonomi alanının önemli gelişmelerini daha görünebilir kılıyor. Uzman görüşlerinin ve farklı bakıştan değerlendirmelerin yer aldığı raporlar sadece teorik değil aynı zamanda aktif olarak sektörün içerisinde bulunan isimlerin de değerlendirmeleriyle gerçekçi çıktılar ortaya konuyor.


2019 yılında akademik ve sektörel anlamda İslam iktisadı alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yaşanan bazı önemli gelişmeler ise şöyle;

·      8’i İslam iktisadı, 16’sı İslami finans ve 30’u katılım bankacılığı alanında 63 adet lisansüstü tez yayınlandı . 

·      Marmara Üniversitesi İslam ekonomisi ve finansı enstitüsünün açılmasıyla ilk defa bir üniversitede müstakil bir bölüm açılmış oldu.

·      İslam iktisadı alanında çalışmalarda bulunmak üzere yeni bölüm, araştırma ve uygulama merkezleri açıldı. Bu alanda yapılan akademik toplantı ve yayın faaliyetlerinde çok sayıda ürün üretildi.

·      İKAM tarafından TUJİSE isimli hakemli dergi, uluslararası saygın indekslerde yerini aldı. İslami Finans Sektöründe kamunun da sektöre dahil olmasıyla birlikte yeniden bir büyüme trendine girildi.

·      Bankacılık dışında, faizsiz finansman işlevi gören tasarrufa dayalı finansman kuruluşları ve İslami sigortacılık firmaları (tekâfül firmaları) etkinliklerini arttırdı.

Alan İzleme Raporları web sitesine erişim için tıklayınız.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ