Afetler ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Sanayi Çalıştayı Gerçekleşti

22 March 2023

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında kurulmuş bir araştırma merke­zidir. İKAM gerçekleştirdiği faaliyetlerle “İslam iktisadı” düşüncesinin küllî bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ders/okuma grupları, yoğunlaştırılmış seminerler, araştırma ve ülke raporları, çalışma tebliğleri ve araştırma notları, İslam iktisadı atölyesi serisi, misafir araştırmacı programı, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar, İslam iktisadı bibliyografyası, İslam iktisat tarihi projesi, İslam iktisadı temel eğitim programı İKAM’ın gerçekleştirdiği faaliyetler arasındadır.

İslam iktisadı alanının farklı meselelerinin ele alındığı çalıştaylarda belirli bir konunun uzmanları bir araya gelmekte ve fikir teatilerinde bulunmaktadır. Dönemsel olarak düzenlenen toplantılarda kapsamlı müzakereler gerçekleşmekte, bildiriler kamuoyuyla paylaşılmak üzere yayıma hazırlanmaktadır.

İKAM olarak 2023 yılında düzenlenen ilk çalıştayda, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremi sebebiyle küresel ölçekte gündem olan çevre ve sürdürülebilirlik konusu, sanayi bağlamında ele alınmıştır. Afetler ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Sanayi Çalıştayı İKAM-MÜSİAD işbirliği ile gerçekleşmiştir. Akademiden katılan uzmanlar konuyu teorik olarak; MÜSİAD'ın katkılarıyla katılan konuşmacılar ise konuyu sektörel açıdan ele almıştır. 


Çalıştayda sektör ve akademiden temsilciler birbirlerinden beklentilerini iletmiş, mevcut sorun ve çözüm önerilerine dair tartışmalarını ve müzakere etmişlerdir. Çalıştayda gerçekleşen akademi ve sektör temsilcilerinin sunumlarındaki verilerinden ve müzakere kısmında gerçekleşen tartışma ve önerilerin birleşiminden ortak bir Politika Notu çıkarılması ve bu Politika Notu’nun ilgili karar alıcı ve strateji geliştirici kurumlara ve kişilere gönderilmesi amaçlanmıştır. MÜSİAD’ın iş insanlarına ve sanayi sektörüne yönelik çalışmaları sayesinde çalıştay sonunda yayımlanacak olan politika notunun alandaki kişi ve kurumlara en doğru ve kısa yoldan ulaşabileceği öngörülmüş; böylece hem çalıştay katılımcıları için hem de sonrasından yayımlanacak olan politika notunun taraflara iletilerek akademi ve sektöre daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ