Abul Hassan

Abul Hassan

İngiltere’de Gloucestershire Üniversitesi Markfield Yüksek öğretim Enstitüsü, ekonomi ve finans bölümlerinde öğretim görevlisidir. Daha önce de 2005-2006 yıllarında Brunei Darussalam Üniversitesinde
Finans Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. Hasan, 2005-2013 yılları arasında, Trishakti Üniversitesi, Jakarta, Endonezya İslamî Bankacılık ve Finans yüksek lisans ve doktora programlarında misafir araştırmacı olarak görev almıştır. Hâlihazırda Suudi Arabistan’da King Fahd University of Petroleum and Minerals’de İslamî Bankacılık ve Finansın Seçkin Araştırmalar Merkezinde finans doçenti olarak çalışmalarını yürütmektedir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ