Abdurrahman Jemal Yesuf

Abdurrahman Jemal Yesuf

Etiyopyalı olan Abdurahman Jemal Jesuf 2009 yılında Addis Ababa Üniversitesi’nde, muhasebe ve finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Etiyopya Haramaya Üniversitesi’nde İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ayrıca 2010 yılında İngiltere’de, İslamî bankacılık ve Sigorta alanında yüksek lisans yaptı. Halen, Marmara Üniversitesi’nde finans alanında, “Hükümetin ekonomik politika belirsizliklerinin Borsa Getirileri-Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Etkisi” başlıklı doktora tezi üzerine çalışmaktadır. Araştırma alanları; İslamî finans, sermaye piyasası ve Sukuk’ta risk yönetimi üzerinedir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ