8. İslam İktisadı Atölyesi Tamamlandı

18 September 2020

İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatışı altında faaliyetlerini sürdüren İKAM, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri ile “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır.


İslam iktisadı atölyeleri İKAM’ın, İslam iktisadı ve finansı alanına sunduğu katkıların somut örneklerinden sayılabilecek bir seri programı ifade etmektedir. Bu yıl düzenlenen 8. atölye ile istikrarlı bir çaba örneğini de ortaya koyan İKAM, atölye serilerinde her sene bir kavram belirlemekte, bu bağlamda alanında yetkin araştırmacıların konuyu farklı açılarıyla, derinlemesine ele almasına bir ortam ve imkân hazırlamaktadır. 2013 senesinde “Temel Kavramlar ve Fikirler” temasıyla çıkılan bu uzun yolculukta bugüne kadar sırasıyla “İslam İktisadı ve Piyasa, İslam İktisadı ve Emek, İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet, İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, İslam İktisadı Metodolojisi, İslam İktisadında Para” meseleleri gündeme getirilmiştir. Konu başlıkları seçilirken ilgili alanın teorik arka planını inşa etmeye katkı sunarken günümüz pratiğinin de göz ardı edilmemesine dikkat edilmiştir. Bu bağlamda 8. İslam İktisadı Atölyesinin teması “İslam İktisadının Kurumları” olarak belirlenmiştir.


Yaşadığımız şu günlerde tecrübe etmeye devam ettiğimiz COVID-19 salgını insanlık tarihinin daha önce tecrübe etmediği küresel bir salgın olmuştur. Etkileri çeşitli bağlamlarda değerlendirilen bu salgının ekonomiye dönük boyutu tartışılırken gündeme gelen anahtar kavramlardan biri de hiç şüphesiz İslam iktisadıdır. İslam iktisadının salgının neden olduğu ekonomik krize bir çıkış anahtarı sunduğu, dolayısıyla içinden geçtiğimiz sürecin İslam iktisadı çalışmaları için bir fırsat niteliğinde olduğu söylenebilir. Özellikle piyasa, ticaret ve reel ekonomi çerçevesinde yapılacak bir değerlendirmede İslam iktisadının, kurumları ile nasıl bir alternatif sunabileceği sorusunun önemini içinden geçtiğimiz günlerde daha da önem kazanmıştır.


Finans kurumlarının içinde bulunduğu kriz, birbiri ardına düşen makroekonomik göstergeler, küresel salgın sonrası belirsizliğini koruyan bir ekonomi, bu durumun olumsuz etkilerinin yansıdığı toplumsal yapı günümüz konjonktüründe çözülmesi gereken meseleler olarak önümüzde durmaktadır. Bu nedenle ekonomik, finansal ve düzenleyici sistemin mevcut yapısı ve politika çerçevesi entelektüel ve politik söylemde en üst düzeyde sorgulanmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, sağlıklı işleyen bir ekonomiye ve bunu inşa eden kurumlara olan ihtiyaç aşikârdır. Dolayısıyla, günümüz toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, İslam tarihinin klasik yapısında gömülü olan teorileri pratiğe taşıyacak kurumlar inşa edilmelidir.


İKAM, bu ihtiyacın farkında olup 8. İslam İktisadı Atölyesi’nin temasını “İslam İktisadının Kurumları” olarak belirlemiştir. Kurumlar, atölye süresince klasik dönem kurumlarından, vakıflara, mikro finanstan, kitlesel fonlama ve finansal teknoloji kurumlarına kadar geniş bir perspektifte ele alınmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinden alanlarında yetkin akademisyen araştırmacılar bildirilerini sunma imkânı bulmuş ve İslam iktisadının kurumları farklı perspektifler üzerinden tartışmaya açılmıştır.


Atölyenin açılış töreni 16 Eylül 2020 tarihinde Grand Cevahir Hotel’de sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti. İKAM Direktörü Taha Eğri, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Nihat Erdoğmuş, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan bey selamlama konuşmları yaptı. Selamlama konuşmalarının ardından program Prof. Dr. Abbas Mirakhor hocamızın “İslam İktisadının Kurumları” temalı konferansı ile devam etti. Programda 2020 İslam İktisadı Ödülleri takdim edildi. Ödül takdiminin ardından geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan İKAM Danışma Kurulu Üyesi rahmetli hocamız Prof. Dr. Sabri Orman anısına hazırlanan belgesel ve internet sitesi izleyici ile buluştu. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ