8. İslam İktisadı Atölyesi Sakarya Üniversitesi'nde Gerçekleşecek

28 June 2019

Modern dönemde İslam iktisadı çalışmalarının başlamasının üzerinden 75 yıldan fazla zaman geçmiştir. Bu süreç içerisinde bir taraftan İslam iktisadının fıkhi ilkeleri, metodolojisi, temel kavramları üzerine çalışmalar yapılarak ilgili alandaki literatür beslenirken diğer taraftan da pratiğe (uygulamaya) yönelik kurumsal çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Katılım bankacılığı, faizsiz finans uygulamaları bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu noktada, pratiği temsil eden kurumların teoriden beslendiğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla teorik tartışmaların pratiğe nasıl yansıdığını ölçebilmek için İslam iktisadı kurumlarının ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Tarihsel süreç içerisinde yer alan İslam iktisadı kurumlarının rolü ve işlevinin günümüze çıkarımlarda bulunarak değerlendirilmesi, bugünün İslam iktisadı kurumlarının olduğu ve olması gerektiği yerlerin eleştirel bir bakış açısıyla masaya yatırılması teorinin pratiğe aktarılması bağlamında son derece önemlidir. Bu bağlamda İKAM tarafından bir gelenek haline gelen İslam İktisadı Atölyelerinin 8.’si “İslam İktisadı Kurumları” başlığı ile Sakarya Üniversitesi İSEFAM’ın ev sahipliğinde 3-5 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ