8. İslam İktisadı Atölyesi Düzenleme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

03 August 2019

8. İslam İktisadı Atölyesi düzenleme kurulu toplantısı 3 Ağustos 2019 cumartesi günü, İLKE merkezinde, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından gerçekleştirildi. Toplantıya İKAM Başkanı Dr. Lütfi Sunar başkanlık etti. Toplantıya İKAM Kurumu adına Dr. Hafsa Orhan, Dr. Taha Eğri ve Ömer Bedrettin katılırken; Prof. Dr. Mustafa Çalışır Sakarya Üniversitesi’ni temsilen toplantıda yerini aldı. Toplantıda geçmiş yıllarda yapılan atölye çalışmalarına genel bir çerçevede yer verildi. Sonrasında gelecek yıl düzenlenecek olan atölyeye ilişkin bir takım konular görüşüldü ve karara bağlandı.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ