6. İslam İktisadı Atölyesi Yaklaşıyor

20 March 2018

İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi'nin (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile birlikte düzenlediği 6. İslam İktisadı Atölyesi 6-8 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesinin (İÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu yıl altıncısı düzenlenen İslam İktisadı Atölyesi'nin ana teması metodoloji olacak. 6 Nisan 2018 Cuma akşamı gerçekleşecek açılış programında ayrıca İKAM’ın İslam İktisadı Ödülleri de sahiplerini bulacak.

İslam iktisadı ilk günlerinden bu yana pek çok meydan okumaya maruz kalmış ve günümüze kadar bu meydan okumalara belirli düzeylerde cevap verebilmiştir. Bilimsel yaklaşımın en temel meselelerinden olan metodoloji konusu, İslam iktisadı alanının da ilk günlerinden beri en dikkat çeken ve önemli meselesi olmuştur.

Ana akım iktisadın varsayım ve metodolojisinin İslami ilimlerin klasik metodolojisi ile çeşitli biçimlerde çelişmesi, metodoloji tartışmalarının çekirdeğini oluşturmuştur. Bu çelişkiyi aşmak ve tutarlı, uygulanabilir ve işleyen bir metodoloji oluşturmak İslam iktisadı için günümüzde en önemli varoluşsal mevzulardan biridir. Bunun için hem Müslümanların kadim ilmi mirasını hem de İktisat biliminin kullandığı teknikleri kapsayan ancak aynı zamanda eklektik olmayan bir metodoloji geliştirilmelidir.

İslam İktisadı Atölyesi’nde metodoloji konusunun bütün yönleriyle detaylı bir biçimde ele alınması hedefleniyor. Atölye boyunca modern iktisadın temel varsayımları karşısında İslam iktisadı yaklaşımı, İslam iktisadı metodolojisinin felsefi temelleri, İslam düşüncesinde iktisada yaklaşımlar, Fıkıh usulü ve geleneksel iktisat metodolojisinin modern dünyaya uyarlanması ve uygulanması, İslam iktisadında fıkıh ve iktisadın bütünsel kullanımı, İslam iktisadında güncel metodoloji tartışmaları ve yeni fikirler, İslam iktisadında teori-uygulama ve politika ilişkisi gibi konularda tebliğler sunulacak.

Atölye’de Türkiye’den Sabri Orman, Hakan Sarıbaş, Necmettin Kızılkaya, İsmail Cebeci gibi akademisyenlerin yanı sıra ayrıca metodoloji çalışmaları ile bilinen Asad Zaman, Masudul Alam Choudhury, Monzer Kahf, Muhammad Akram Khan, Seif Ibrahim Tag el-Din ve Valentino Cattelan gibi önde gelen isimler bildiri sunacak.

İslam İktisadı Atölyesi ilk gün bir panel ile açılacak. 6 Nisan Cuma günü 18:00’da başlayacak paneli Necmettin Kızılkaya yönetecek. Panelde Arif Ersoy, Asad Zaman, Monzer Kahf ve Temel Hazıroğlu konuşmacı olacak. Panelden sonra ise İslam İktisadı Ödülleri takdim edilecek.

Açılış programında sahiplerini bulacak İslam İktisadı Ödülleri, alanın uygulamalı yönünün güçlendirilmesi ve daha çok ses getirecek bir çabayla daha fazla sayıda insanda farkındalık oluşması amacıyla veriliyor. Bu çerçevede İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Uygulama Ödülü ve İslam İktisadına Katkı Ödülü adıyla üç dalda ödül takdim edilecek.

7 – 8 Nisan 2018 tarihlerinde ise Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler İslam İktisadını çeşitli yönleri ile ele alan ve ana temasında metodoloji olan bildiriler sunacak. Panel İÜ Kongre Merkezi’nde, ikinci ve üçüncü gün oturumları ise İÜ Rektörlük Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Detaylı Bilgi için tiklayın

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ