5. İslam İktisadı Atölyesinin Tebliğleri Çıktı!

26 April 2018

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İSEFAM) iş birliğinde 1 -2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile gerçekleşen 5. İslam İktisadı Atölyesinin tebliğleri İktisat Yayınları’yla okuyucuyla buluştu.

Kitap, ilgili atölyede sunulan bildirilerin müzakereler ile geliştirilmiş hâllerini ve konu bağlamında daha sonra eklenen çalışmaları içeriyor. Bu bağlamda kitapta, kavramdan uygulamaya faizin birçok açıdan incelendiği makaleler yer alıyor. Söz konusu metinler genelden özele şu gibi konularla ilgilidir; Kur’an-ı Kerim’de ribâ ayetlerinin kademeli nüzulü, faizin eylemsel ve sonuç odaklı tanımlanması önerisi, literatürdeki faiz teorilerinin mukayesesi, literatürde faizle ilintili olarak en sık anılan teori olan paranın zaman değerinin İslamî açıdan değerlendirilmesi, alternatif bir bakış açısıyla faizi bir piyasa aksaklığı olarak açıklayan bir görüş ortaya konması, günümüz İslam finansındaki murâbaha (kâr artı satış) ve faiz ilişkisi, kitle fonlamasından (crowd-funding) hareketle faizsiz yatırım ürünleri geliştirme önerisi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ