İslam İktisadı Temel Eğitim Programı 2023

Bu program İKAM (İslam İktisadı Araştırma Merkezi) tarafından İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş eğitimi olarak düzenlenmektedir. İslam iktisadı kavramı özellikle son dönemlerin revaçta olan kavramlarından biridir. İslam iktisadının sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesi için iyi bir şekilde anlaşılması ve doğru politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda programımız 1 gün sürecek şeklide ve yüz yüze olarak planlanmış, İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş programı niteliğindedir. 


Programın amacı İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmaktır. Bu program sonrasında ilgili alanda çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihinde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri, ilgili alanın sektörde karşılığı olan katılım bankacılığı genel hatlarıyla inşa edilmiş olacaktır. Ayrıca bu alandan çalışmaya aday araştırmacıların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam iktisadının fıkhi temellerini kavramaları ve güncel iktisadi meseleler karşısında İslam iktisadının bulunduğu yere ve sunduğu çözüm önerilerine vakıf olmaları amaçlanmaktadır. 


2023 Temel Eğitim Müfredatı


           Saat                                             Ders                                                                                                                       Eğitmen  

 10:00-11:30
 İslam İktisadının Temel Kavram ve Konuları  

Yücel KAMAR

 11.45-13.15
Türkiye ve Orta Doğu'daki İslami Finansın Bugünü 
Erhan AKKAŞ
14.15-15.45 
 İslam İktisadının Fıkhi Temelleri    
Batuhan Buğra AKARTEPE
16.00-17.30
 Ahlak ve Ekonomi       
İsa YILMAZ

Programa başvurmak için tıklayınız

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ