2020 İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

16 September 2020

6. İslam iktisadı atölyesinden itibaren verilmeye başlanan İslam iktisadı ödülleri, bu alanda çalışan araştırmacıları ve kurumları taltif ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 2020’ye kadar İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Katkı Ödülü ve İslam İktisadı Uygulama Ödülü olmak üzere toplam 3 dalda verilen ödüllere bu yıl İslam İktisadı Tez Ödülü de eklenmiştir. Ayrıca 2020 yılına özel olmak kaydıyla İslam İktisadı Özel Ödülü de bu yıl verilen ödüller arasında oldu.


İslam İktisadı Araştırma Ödülü İslam iktisadı ve finansı alanının inşası sürecinde akademik anlamda bu alanı besleyen, bu alanda genç araştırmacıları yetiştiren ve onlara örnek ve öncü olan İslam iktisadı alanının duayen isimlerine bir teşekkür mahiyetinde verilmektedir. 2018 yılında Cengiz Kallek’e, 2019’da yılında, yakın zamanda kaybettiğimiz Sabri Orman’a verilen ödül 2020 yılında Monzer Kahf’a verilmiştir. Prof. Dr. Monzer Kahf İslam iktisadı ve finansı alanına son 40 yıldır yaptığı katkılarla tanınıyor. Suudi Arabistan, Suriye, Amerika, Kanada, Nijerya ve daha birçok ülkede İslami finans ve bankacılık, İslam hukuku, zekât üzerine çalışmalar yapan kurumların açılmasına katkıda bulunan Kahf, bu bölgelerde İslami bankacılık ve finans üzerine modüller geliştirdi.


İslam İktisadına Katkı Ödülü, bu alanın bir disiplin olarak inşa edilme sürecinde, İslam iktisadı literatürüne dair yazdıklarıyla toplumsal bilincin oluşmasında, bu alanda sektörün de gelişmesine verdikleri katkılardan ötürü 2018 yılında Hayrettin Karaman’a verilirken, 2019 yılında ödülün sahibi Ahmet Tabakoğlu olmuştur. 2020 yılında ise ödül Umer Chapra’ya verilmiştir. İslam iktisadı ve finansı alanında 16 kitap ve 100'den fazla makaleye ve kitap incelemelerine imza attan Chapra’nın bazı kitapları ve makaleleri Arapça, Bengalce, Fransızca, Endonezce, Japonca, Malayca, Farsça, Lehçe, İspanyolca, Türkçe ve Urduca gibi bir dizi dile çevrilmiştir.


İslam İktisadı Uygulama Ödülü özellikle İslami finans alanında sektöre yönelik katkılarıyla İslam iktisadının ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunan, kurmuş oldukları iş veya ortaklık modelleriyle piyasada yardımlaşma ve faizsiz işlem yapmanın öncüleri olan kurumlara verilmektedir. 2018 yılında Pakistan’da İslami esaslara göre mikro kredi veren Akhuwat Islamic Microfinance isimli kuruluşa, 2019’da ise Karz-ı Hasen Sandığı uygulaması ile MÜSİAD’a verilen ödül, 2020 yılında İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği’ne (İKSAR) verildi. Türkiye’nin ilk İslami mikrofinans kurumu olan İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği’nin amacı sadece İslami mikrofinans programını hayata geçirmek değil bunun yanında İslam iktisadının finans dışındaki alanlarıyla ilgili de projeler, uygulamalar geliştirmektir. Bu bağlamda İKSAR toplumun bilinçlendirilmesi ve İslam iktisadının yaşanmasına, içselleştirilmesine yönelik faaliyetlerine devam etmektedir.


İslam İktisadı Tez Ödülü 2020 senesinde İslam İktisadı Ödüllerine eklenen yeni bir ödül başlığı oldu. İslam İktisadı Tez Ödülleri ile bu alanda lisansüstü çalışmalarını sürdüren ve yürütmüş oldukları tez çalışmalarıyla alanının teorik boyutuna olduğu kadar pratiğine de katkıda bulunan genç araştırmacıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda tez alanında ilk ödül İslam İktisadı Ve Finansı Anabilim Dalında yapmış olduğu doktora çalışması ile Ömer Faruk Tekdoğan’a verilmiştir. Tekdoğan “İslam iktisadı açısından kısmî rezerv bankacılığının ekonomik istikrarsızlıktaki rolü ve tam rezerv bankacılığının çözüm potansiyeli” başlıklı tezi ile kısmi rezerv bankacılığının keşfedilmesiyle ekonomilerde ortaya çıkardığı ileri sürülen sorunları irdelemiş, tam rezerv bankacılığının uygulanabilirliği ve çözüm için ne kadar yeterli olduğunu incelenmiş ve İslam iktisadı açısından her iki sistemin de uygunluk ve sakıncalarını tartışmıştır.


Son olarak 2020 yılında verilen ödüllerden biri de sembolik bir önem taşıyan İslam İktisadı Özel Ödülü olmuştur. İslam İktisadı Özel Ödülü bu alana yaptığı katkılardan ötürü geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Abdullah Tivnikli’ye verildi. Katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında İngiltere’de eğitim alan ve akademik faaliyetlerde bulunan Abdullah Tivnikli 1983'te aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine dönmüş ve Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer almıştı.


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ