2018 İhtisas Programı

İKAM bünyesinde İslam iktisadı alanındaki çalışmaları genişleterek, daha çok sayıda nitelikli insanın ilgisini çekmek ve yeni araştırmacıların yetiştirmek üzere çeşitli dönemlik dersler yapılacak ve okuma grupları oluşturulacaktır. İLEM İhtisas Programı kapsamında dönemlik olarak ilan edilecek bu gruplarda, önceden belirlenmiş okuma listeleri okunacak ve tartışılacaktır. Bu dersler ve okuma gruplarına katılanların alana yönelik ilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve böylece daha nitelikli bir insan kaynağının oluşturulmasının ilk halkasının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

 
Taha Eğri

Koordinatör

2018 İhtisas Programı

EĞİTİM EĞİTİMCİ TARİH
İSLAM İKTİSADI TEMELLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR Zeyneb Hafsa Orhan 14 March 2018 17:00
İSLAMİ FİNANSIN POLİTİK EKONOMİSİ İsa Yılmaz 15 October 2018 18:30
İSLAM İKTİSADI ÇALIŞMALARI ATÖLYESİ Zeyneb Hafsa Orhan 15 October 2018 17:00
HZ. PEYGAMBER VE DÖRT HALİFE DÖNEMİNDE İKTİSADİ KURUMLAR Faruk Bal 15 March 2018 18:00

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ