11. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Rize'de Gerçekleştirildi!

05 June 2023

İKAM, İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için İslam İktisadı Temel Eğitim Programları düzenlemektedir. Program ile İslam iktisadı kavramını, günümüze kadar süregelen serüvenini, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenlerini genel hatlarıyla inşa etmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda İKAM İslam İktisadı Temel Eğitim Programını 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde Rize'de gerçekleştirilmiştir.


İKAM, RTEÜ İlahiyat Fakültesi ve Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi'nin işbirliğiyle Rize'de düzenlediğimiz İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlyas Yıldırım'ın selamlama konuşması ile başladı, Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Seyit Badır'ın selamlama konuşması ile devam etti. Program, İKAM Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Afşin Sancar'ın ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Topal'ın selamlama ve açılış konuşması ile devam etti, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Gümüş'ün açılış konuşması ile sona erdi.


Birçok farklı bölümden lisans ve lisansüstü düzeyden katılımcılar programa büyük ilgi gösterdi. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı'nın ilk günü Doç. Dr. Zeyneb Hafsa Orhan'ın "İslam İktisadına Giriş" dersi ile başladı. İkinci derste Doç. Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya'nın, "İslam İktisadının Fıkhi Temelleri" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Üçüncü derste ise Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Afşin Sancar'ın "İslami Finans ve Katılım Bankacılığı" sunumu ile devam etti. İlk günün son dersi ise Prof. Dr. Şevket Topal'ın "'Ücret ve Damân İçtimâ Etmez' Kuralı Çerçevesinde Katılım Bankacılığının Çifte Vergilendirme Problemi" sunumu ile sona erdi.


Programın ikinci günü ilk ders Mustafa Afşin Sancar'ın "İslam Kalkınma Ekonomisi" sunumu ile başladı. İkinci ve son ders ise Prof. Dr. Ali Kumaşı'ın  "Para Vakfı Kaynaklı Yeni Bir Fon Toplama ve Dağıtma Modeli Önerisi" sunumu ile sona erdi.


Program sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ