10. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Gerçekleştirildi!

15 March 2023

İKAM, İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için İslam İktisadı Temel Eğitim Programları düzenlemektedir. Program ile İslam iktisadı kavramını, günümüze kadar süregelen serüvenini, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenlerini genel hatlarıyla inşa etmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda İKAM İslam İktisadı Temel Eğitim Programını 11 Mart 2023 tarihlerinde İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı’nda gerçekleştirilmiştir.

Birçok farklı bölümden lisans ve lisansüstü düzeyden katılımcılar programa büyük ilgi gösterdi. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Öğr. Gör. Yücel Kamar'ın "İslam İktisadının Temel Kavram ve Konuları" dersi ile başladı. İkinci derste Doç. Dr. Üyesi Erhan Akkaş, "Türkiye ve Orta Doğu'daki İslami Finansın Bugünü" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Üçüncü derste ise Dr. Öğr. Üyesi Batuhan Buğra Akartepe "İslam İktisadının Fıkhi Temelleri”  konusunu aktardı. Program Doç. Dr. İsa Yılmaz’ın "Ahlak ve Ekonomi" başlıklı dersi ile sona erdi. Program sonunda Dr. İsa Yılmaz ve İKAM direktörü Dr. Mustafa Afşin Sancar tarafından katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ