HZ. PEYGAMBER VE DÖRT HALIFE DÖNEMINDE İKTISADI KURUMLAR

30 November -1

18:00 - Thurs

İLKE Merkez Bina

Bu derste Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemlerinde Arap Yarımadası’nda ticaret ve ticari kurumlar ele alınacaktır. Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemi, birçok bakımdan öncesinden kopuş ve yeni bir başlangıç olması açısından dikkat çekmektedir. İslam’ın iktisadi alana taalluk eden bütün kurumları bu dönemde neşet etmiş ve gelişmeye başlamıştır. Sonraki asırlarda yapılan düzenlemeler her zaman bu ilk dönemi referans alarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu derste önce İslam’ın insan ve dünya algısı ile buna bağlı olarak iktisadi hayata bakışı sorgulanacaktır. Kurumların oluşumu ve gelişiminin net olarak anlaşılabilmesi maksadı ile İslam’ın ortaya çıktığı coğrafya ele alınacak, ardından coğrafi koşulların iktisadi kurumların gelişmesindeki etkisi incelenecektir. Derste İslam ticari ve iktisadi kurumları, İslam öncesi dönemle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Böylece değişimin boyutu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Program İçeriği

1. hafta
Arap Yarımadası’nın coğrafyası

2. hafta
Ticaretin dini, iktisadi ve sosyal boyutları: İslam ve iktisadi hayat

3. hafta
Ticaretin dini, iktisadi ve sosyal boyutları: İslam’ın ilk yıllarında ticari düzenlemeler

4. hafta
Ticaret yolları ve taşımacılık

5. hafta
Ticaret yolları ve taşımacılık

6. hafta
Para, kredi ve faiz

7. hafta
Para, kredi ve faiz

8. hafta
Ortaklıklar

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ