Abdul Azim Islahi

Abdul Azim Islahi

Abdul Azim Islahi, Cidde Kral Abdulazîz Üniversitesi İslam Ekonomisi Enstitüsü’nde profesördür. Doktorasını Aligarh İslam Üniversitesi’nde “İbn Teymiye’nin Ekonomik Kavramları” üzerine yaptı (Leicester, İngiltere, 1988). İslam iktisadı alanının sınırlarını araştırmak, öğretmek ve genişletmek için çalışmaları bulunan Islahi, İslam iktisat düşüncesi ve kurumları üzerine kitapları bulunuyor. Araştırma makaleleri ise History of Political Economy, History of Economic Ideas, Journal of Research in Islamic Economics, Journal of Islamic Economics gibi profesyonel ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlandı.

İktisat Yayınları'ndan yayımlanan kitapları:

İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları (16. Yüzyıl)
İslam İktisat Düşüncesinin Değişimi (18. Yüzyıl)
Müslümanların İktisadi Düşünce ve Analize Katkıları

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ