5th Islamic Economics Workshop's Book Published

03 May 2018

Iktisat Publications under auspices of Research Center of Islamic Economics has published the workshop book that contains works which were presented at 5th Islamic Economics Workshop in April, 2017. The book namely "İslam İktisadı Perspektifinden Faiz" contains articles which address different dimensions of the problem of interest. The book has been edited by Asst Prof. Zeyneb Hafsa Orhan and Dr. Taha Eğri. Following works presented by well known names from discipline of Islamic Economics have been included in the book

Finance Based on the Rate of Interest: As a Source of Economic Inefficiency
Mabid Ali al-Jarhi

Interest, Market, Philanthropy and Efficiency: An Islamic Approach
Toseef, Azid
Osamah Al Rewashedah

Klasik ve Modern Dönem Faiz Tanımlarının Günümüz Tartışmalarına Etkileri
Servet Bayındır

An Islamic Critique of Rival Economic Systems’ Theories of Interest
Muhammad Iqbal Anjum

Monetary transmission through debt financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role?
Hichem Hamza
Zied Saadaoui

Interest-free financing, financial inclusion, Pakistan, Sweden, Akhuwat, JAK
Muhammad Azeem Qureshi

Faizli Bir Bankanın Faizsiz Bankaya Dönüştürülmesi Meselesinin İslam Hukuku Açısından Tahlîli
Abdullah Durmuş

Diyanet Personelinin Faiz Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma
Kadir Kızıltepe
Fatih Yardımcıoğlu

Yatırımcılara Faizle Borçlanmaya Alternatif İslami Bir Yöntem: Kitle Fonlaması
Muhammet Fatih Canbaz
M. Kemalettin Çonkar

The Role of the State in an Interest-Free Economic System
Yenny Kornitasari

Faizsiz Finans Yöntemlerinden Murabahanın Faizle İlişkisi
Hacı Mehmet Günay

Faiz ile Refahın Dağılımı Arasındaki İlişki
Nurullah Gür

Look: Buy Online

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ