İktisadi Krizler ve İslam İktisadı

İslam İktisadı Atölyesi X

İSTANBUL
14-16 EKİM 2022

New message 8

10. İslam İktisadı Atölyesi: İktisadi Krizler ve İslam İktisadı


İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 10. İslam İktisadı Atölyesi, 14-16 Ekim 2022 tarihlerinde “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecektir.


İktisadi krizler, en temel iktisadi meselelerden biridir. İktisadi krizleri ortaya çıkaran nedenlerin çokluğu ve bu nedenlerin çok yönlülüğü krizlerin önceden tahmin edilememesi gibi bir sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu neden çokluğu ve krizlerin kompleks yapısı, çözümlere yönelik istenilen sonuçların elde edilmesini zorlaştırmaktadır. İstenilen sonuçların elde edilememesi beraberinde krizlerin daha da derinleşmesine yol açmaktadır. Bu açılardan iktisadi krizlerin ortaya çıkış nedenlerini anlamak, bunlara dair yapısal çözümler ve stratejiler geliştirmek ve bunların oluş sıklıklarını asgariye indirmek en önemli gündem maddelerine dönüşmektedir. 

İktisadi krizlerin ekonominin işleyişine etkisinin ve bu etkinin yıllar boyunca atlatılamaması gerçeğinin yanında krizlerin toplumsal yansımaları ve toplumsal boyutları da ele alınması gereken hassas konulardandır. Ekonomik krizlerin sonuçları olan yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, üretimin sekteye uğraması, dezavantajlı geniş kesimlerin bundan fazlasıyla etkilenmesi gibi birçok çıktı iktisadi krizlerin ayrıca toplumsal ve siyasal krizlere kapı aralamalarını mümkün kılmaktadır. Nitekim son yaşanan 2007-2009 Finansal Kriziyle de bu durum görülmüş ve birçok ülkede bu krizden etkilenen insanlar örgütlenerek duydukları hoşnutsuzlukları fiili olarak göstermişlerdir.

Bu bağlamlarda, iktisadi krizlerin ekonomik nedenlerinin ve sonuçlarının yanında toplumsal ve siyasal boyutlarının da hesaba katılması gereklidir. 10. İslam İktisadı Atölyesinin teması olarak seçilen “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” başlığında şu alt başlıklarda (ancak bunlarla sınırlı olmayan) çalışma ve bildirilere yer verilecektir:


 • Krizlerin ekonomik nedenleri ve sonuçları
 • Krizleri önleme ve tahmin etme stratejileri
 • Krizlerin etkilerini azaltma araçları ve politikaları
 • Krizlerin toplumsal yapıya etkileri
 • Krizleri ortaya çıkaran içsel ve dışsal faktörlerin analizi
 • Krizlerin ülkeler arasındaki gelir ve servet dağılımına etkileri
 • Krizlerin ülkeler içindeki gelir ve servet dağılımına etkileri
 • Krizlerin uluslararası sistemi, politika ve kurumları şekillendirmesi
 • Krizler ve düzenleme ve denetleme politikaları, ülkeler ve bölgeler içindeki anlaşmalar


Bildiri Gönderme

Bu ve benzeri meseleleri konu edinen tebliğ özetleri 30 Mart 2022 tarihine kadar aşağıdaki başvuru formu üzerinden gönderilebilecektir. Atölyede yer alacak bildiriler tam metinlerin değerlendirme sürecinden sonra ilan edilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Çalıştaya gönderilen makaleler özgün olmalı, yayınlanmamış ya da başka bir program ya da yayında sunulmamış olmalıdır. 


Seyahat ve Konaklama

Çalıştay için kabul edilen katılımcıların ( 1 kişi için ) gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti ve otel konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.


Önemli Not

Çalıştayın dili İngilizcedir, bu nedenle değerlendirme için yalnızca İngilizce olarak gönderilen özetler dikkate alınacaktır.ÖZET GÖNDER
FOR ENGLISH
 
Necmettin Kızılkaya

Düzenleme Kurulu Başkanı

 
Zeyneb Hafsa Orhan

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Süleyman Kaya

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Hamdi Çilingir

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Ömer Bedrettin Çiçek

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Batuhan Buğra AKARTEPE

Düzenleme Kurulu Üyesi

 
Rabiul Islam

Atölye Sekreteri

 
Merve Soylu

İKAM

Önemli Tarihler:

 

Başvuru ve özet gönderimi: 15.04.2022

Kabul edilen özetlerin ilanı: 15.05.2022

Tam metinlerin gönderilmesi: 15.07.2022

Kabul edilen metinlerin ilanı: 15.08.2022

Rabiul Islam

Sekreter

10. İslam İktisadı Atölyesi

E-mail: info@ikam.org.tr

+90 216 532 63 70

Düzenleme Kurulu

 • Necmettin Kızılkaya, İKAM, Direktör
 • Zeyneb Hafsa Orhan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Süleyman Kaya, İstanbul Üniversitesi
 • Batuhan Buğra Akartepe, İstanbul Üniversitesi
 • Hamdi Çilingir, Sakarya Üniversitesi
 • Ömer Bedreddin Çiçek, İGİAD


Bilim Kurulu

 • Adam Abdullah, AlQasimia University
 • Ahmet Faruk Aysan, Hamad Bin Khalifa University
 • Azmi Omar, INCEIF- The Global University of Islamic Finance
 • ErhanAkkaş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Faruk Bal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi
 • Ghaith Mahaini, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Hichem Hamza, King Abdulaziz University
 • Hylmun Izhar, IRTI - Islamic Development Bank Institute
 • İsa Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Mabid Ali Mohamed Al-Jarhi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Malik Shahzad Shabbir, İKAM
 • Muneeb Hussain Gatto, İKAM
 • Murat Yaş, Marmara Üniversitesi
 • Murniati Mukhlisin, Tazkia Islamic University College
 • Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
 • Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Nurullah Gür, Medipol Üniversitesi 
 • Rasim Özcan, İbn Haldun Üniversitesi
 • Sabri Mohammad, UWE Bristol
 • Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi
 • Taslima Julia, İKAM
 • Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi
 • Shifa Mohd Nor, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Şakir Görmüş, Marmara Üniversitesi


Sekreterya

 • Merve Soylu, İKAM
 • Rabiul Islam, İKAM
 • Ubeydullah Güneş, İKAM

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ