9. İslam İktisadı Atölyesi Tamamlandı

22 September 2021

İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatışı altında faaliyetlerini sürdüren İKAM, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri ile “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır.

 

İslam iktisadı atölyeleri İKAM’ın, İslam iktisadı ve finansı alanına sunduğu katkıların somut örneklerinden sayılabilecek bir seri programı ifade etmektedir. Bu yıl düzenlenen 9. atölye ile istikrarlı bir çaba örneğini de ortaya koyan İKAM, atölye serilerinde her sene bir kavram belirlemekte, bu bağlamda alanında yetkin araştırmacıların konuyu farklı açılarıyla, derinlemesine ele almasına bir ortam ve imkân hazırlamaktadır. 2013 senesinde “Temel Kavramlar ve Fikirler” temasıyla çıkılan bu uzun yolculukta bugüne kadar sırasıyla “İslam İktisadı ve Piyasa, İslam İktisadı ve Emek, İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet, İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, İslam İktisadı Metodolojisi, İslam İktisadında Para, İslam İktisadının Kurumları” meseleleri gündeme getirilmiştir. Konu başlıkları seçilirken ilgili alanın teorik arka planını inşa etmeye katkı sunarken günümüz pratiğinin de göz ardı edilmemesine dikkat edilmiştir. Bu bağlamda 9. İslam İktisadı Atölyesinin teması “Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorunsalı” olarak belirlenmiştir.

 

 

Yaşadığımız şu günlerde tecrübe etmeye devam ettiğimiz COVID-19 salgını insanlık tarihinin daha önce tecrübe etmediği küresel bir salgın olmuştur. Etkileri çeşitli bağlamlarda değerlendirilen bu salgının ekonomiye dönük boyutu tartışılırken gündeme gelen anahtar kavramlardan biri de hiç şüphesiz İslam iktisadıdır. İslam iktisadının salgının neden olduğu ekonomik krize bir çıkış anahtarı sunduğu, dolayısıyla içinden geçtiğimiz sürecin İslam iktisadı çalışmaları için bir fırsat niteliğinde olduğu söylenebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ismi altında gruplandırılan, düşük gelirli ülkelerin şimdiye kadarki performansları pek umut verici değil ve iki yönlü bir büyüme ve gelişme sorunuyla karşı karşıyadırlar. Bunların arasında Müslüman ülkeler, yavaş büyüme, düşük kalkınma ve bitmeyen yoksulluk sarmalları gibi ekonomik sıkıntılarla mücadele etmektedirler. Diğer taraftan, bu ülkelerdeki sermaye ve beşeri (sermaye) birikimi düzeyleri, araştırma, geliştirme ve innovasyon faaliyetleri de sıfıra yakın seviyelere düşmüştür. Bu durum uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm için yeni araştırma ve çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen sorunlara bakmak ve İslam iktisadı bağlamında uygulanabilir çözümler önermek ihtiyacı doğmuştur.

 

İKAM, bu ihtiyacın farkında olup 9. İslam İktisadı Atölyesi’nin temasını “Kalkınma ve Az Gelişmişlik” olarak belirlemiştir. Atölye süresince Kalkınma ve Az Gelişmişlik, müslüman ülkelerde sermaye birikiminden  büyüme ve kalkınma muammasına, düşük gelirli ülkelerde özel sektör gelişiminden sosyal hizmetler ve beşeri sermaye, kadar geniş bir perspektifte ele alınmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinden alanlarında yetkin akademisyen araştırmacılar bildirilerini sunma imkânı bulmuş ve “Kalkınma ve Az Gelişmişlik” konusu farklı perspektifler üzerinden tartışmaya açılmıştır.

 

Atölyenin açılış töreni 17 Eylül 2021 tarihinde  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleşti. İKAM Direktörü Dr. Sercan Karadoğan, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay bey selamlama konuşmaları yaptı. Selamlama konuşmalarının ardından program  2021 İslam İktisadı Ödülleri’nin takdim edilmesiyle devam etti. Ödül takdiminin ardından  "Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorunsalına Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı açılış paneli gerçekleştirildi. Panelde 2021 İslam İktisadı Araştırma Ödülü sahibi Mabid Al-Jarhi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Dairesi Başkanı Tarık Akın, INCEIF başkanı Azmi Omar ve Katar Hamad bin Khalifa Üniversitesi'nden Ahmet Faruk Aysan konuşmalarını gerçekleştirdi.

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ